PCM20G.K490 PLASTCOMET 20 (10:1) kartusz 490 ml

150,00  166,05 
cena obniżona: promocja cenowa na produkt
wysyłka wyślij zapytanie
OPIS
 
W przypadku produktu MMA PLASTCOMET 20 mamy do czynienia z dwuskładnikowym klejem metakrylowym z proporcją mieszanki 10:1, przeznaczonym do tworzenia powiązań strukturalnych o wysokiej wytrzymałości, które wskazywać powinny pewien stopień giętkości/elastyczności. Dzięki szerokiemu spektrum przyczepności produkt nadaje się do łączenia różnorownych tworzyw sztucznych, kompozytów oraz metali, bez konieczności stosowania primera (środka gruntującego) w celu przygotowania łączonych powierzchni. Dodatkowo po zakończeniu reakcji produktu zapewnia wspaniałą odrponość na uderzenia, wstrząsy, odzieranie, nacik oraz zmęczenie materiału, co sprawia, że klej posiada rozległy wachlarz kompleksowych zastosowań. Ponadto produkt charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością na rozciąganie oraz ponadprzeciętną zdolnością wypełnienia szczelin. W razie zapotrzebowania seria produktów MMA PLASTCOMET oferuje także towar beczkowany do przetwarzania za pomocą profesjonalnych urządzeń dozujących oraz w indywidualnym czasie przetwarzania.
 
 

DODATKOWE CECHY

  • brak konieczności stosowania primera (środka gruntującego) czy szlifowania w stosunku do większości łączonych powierzchni

  • dla różnorakich łączeń podlega odpowiedniemu obciążeniu dynamicznemu

  • wytrzymałe ustawienie plastyczności/ lepkości

  • umożliwia wyrównanie tolerancji wykonawczej

  • wysoka odporność na czynniki zewnętrzne

  • zgodność kolorystyczna z różnorodnymi materiałami

 

RODZAJE MATERIAŁÓW

  • tworzywa termoplastyczne: akrylany, styren,ABS, PVC/CPVC

  • kompozyty: GRP/FRP, Żywice epoksydowe, Poliester, Winyloester, Uretany, Powłoki żelowe (Gelcoats), Włókno węglowe

  • metale: aluminium, stal szlachetna, stal węglowa, metale powlekane proszkowo

  • produkt może być zastosowany również do łączenia innych materiałów, przy czym zaleca się wcześniejsze wykonanie próby w celu potwierdzenia skuteczności produktu

 

PRZYGOTOWANIE ŁĄCZONYCH POWIERZCHNI:

Powierzchnie przeznaczone do sklejenia należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz odtłuścić. Aby uzyskać idalny efekt, najlepiej wykorzytsać w tym celu jeden z środków czyszczących WIKO ( w zależności od materiału: WIKO Środek do czyszczenia metalu AMTR.D500, AMTR.D1000 lub WIKO Środek do czyszczenia tworzyw sztucznych AKSR.D500, AKSR.D1000). Opreócz polecanych środków należy użyć ściereczki czyszczącej. Podczas przygotowywania powierzchni za pomocą środków czyszczących należy wziąć pod uwagę czas ich odparowywania. Odradza się używanie benzyny, niskoprocentowych/małowartościowych alkoholi oraz rozcieńczalników do farb. Powierzchnie kompozytów, powłok żelowych itd. powinny zostać oczyszczone z substyancji antyadhezyjnych czy produktów reakcji, które mogłyby wytworzyć warstwę rozdzielającą pomiędzy materiałem a klejem.

 

WSKAŹNIKI DLA UŻYTKOWNIKÓW

Klej PLASTCOMET oraz materiały przeznaczone do klejenia powinny przed obróbka osiągać optymalną temperaturę pomiędzy 18°C a 25°C. Kartusz należy umieścić w odpowiednim urządzeniu dozującym, usunąć nakrętkę i wycisnąć niewielką ilość kleju na chusteczkę/ ścierkę itp. by upewnić się, że wypływają oba składniki. Następnie nałozyć na kartusz końcówkę mieszającą i wycisnąć przez nią niewielką ilość kleju, aż do uzyskania jednolitej barwy. Wycisnąć odpowiednią ilość kleju na sklejane części tak, by ściśnięciu elementów powstałą pomiędzy nimi warstwa kleju na sklejane części tak, by po ściśnięciu elementów powstała pomiędzy nimi warstwa kleju o grubości min. 1 mm (max 15 mm). Jest mozliwe nałożenie cieńszej warswty kleju, jednak wymaga to wcześniejszego sprawdzenia. Aby zagwarantować całkowite wypełnienie szczeliny, należy zwrócić uwage na wypływanie kleju na zewnątrz ( po bokach klejonych elementów). Podczas procesu utwardzania należy zapobiec przemieszczaniu się części, warto zadbać o ich unieruchomienie. Nadmiernt nacisk na sklejane elementy może negatywnie wpłynąć na grubość warstwy kleju, a tym samym na jakość połączenia. W przypadku wątpliwości warto użyć podkładek lub zwrócić się do GLUTEC. Osiągnięcie właściwej stabilności oraz wytrzymałości spoiwa zalezu od wielu czynników, jak temperatura otoczenia czy temperatura materiału. Przedstawione powyżej parametry czasowe zostały ustalone dla procesu przebiegającego w normalnych warunkach klimatycznych ( temp. 23 - 25°C/ wilogotność powietrza 50%)

 

PRZECHOWYWANIE I TRWAŁOŚĆ

Okres przydatności do użycia składników A i B w nieotwieranym opakowaniu wynosi 12 miesięcy od daty wysyłki przez GLUTEC. Okres ten bazuje na przechowywaniu w temp od + 2 °C do +23 °C. Jeżeli produkt jest narażony na działanie wyższej temperatury, wyżej określony okres jego przydatności skraca się. Już krótkotrwałe działanie temperatury powyżej +35 °C może bardzo szybko zniszczyć składnik B, dlatego należy bezwzględnie unikać takich sytuacji. Produkty muszą być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Bezwzględnie chronić przed mrozem.

 

UWAGI

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.